Emaus

Byłeś już na kursie Nowe Życie? Zapraszamy na kolejną przygodę – wyrusz z uczniami do Emaus, by spotkać zmartwychwstałego Jezusa i zapalić swoje serce ogniem Słowa Bożego. Potem wróć do Jerozolimy, by podzielić się swoim przeżyciem z tymi, którzy są wokół Ciebie.

Czas tego kursu będzie spotkaniem ze Zmartwychwstałym Jezusem, który będzie mówił Słowami Pisma Świętego. Nie zatrzymuj się na drodze, którą rozpocząłeś – wyrusz aby pogłębić swoją relację z Bogiem!

Miejsce: DCNE Sosnowiec, ul. Kraszewskiego 25, parafia Chrystusa Króla
Termin: 14-16 grudnia 2018 r. (piątek-niedziela)
Koszt: 65 zł za cały kurs

Plan spotkań:
piątek, 14 grudnia: recepcja: 17:40 – 18:00; zakończenie dnia: 20:30
sobota, 15 grudnia: 8:30 – 20:30
niedziela, 16 grudnia: 9:00 – 14:00

Uczestnicy mają zapewnione obiad oraz poczęstunek i ciepłe napoje podczas przerw kawowych.

Zapisy odbywają się przez wysłanie poniższego formularza:

W przypadku trudności z uiszczeniem opłaty prosimy o kontakt – przyjacielejezusa.dcne@gmail.com.